English (UK) German Russian French Spanish Portuguese (Brazil) Italian Turkish Chinese Japanese English (US)
PhoenixTM

PhoenixTM projektuje i buduje systemy profilowania temperatury dla procesów przemysłowej obróbki cieplnej, takich jak: obróbka cieplna aluminium i stali, procesy podgrzewania slabów, wyżarzanie szkła, kształtowanie szyb, wypalanie ceramiki, czy utwardzanie farb proszkowych lub tradycyjnych. Pomiar temperatury w każdym z tych procesów możliwy jest za pomocą termopar zamocowanych do produktów oraz rejestratora danych umieszczonego w barierze termicznej, która chroniąc go pozwala, aby cały system przebył proces obróbki cieplnej wraz z produktami. Metoda ta umożliwia monitorowanie rzeczywistej temperatury wyrobów oraz przechowywanie danych do późniejszej analizy.

overview.jpg